Adresa: or. Hîncești, str. Chișinăului 17
Tel.: + (373) 269 2 21 40

 

​ ANUNȚ CONCURS!

      Instituția Publică Școala Profesională Hîncești anunță concurs pentru ocuparea funcției de șef de secție practică.

      La funcția anunțată pentru concurs poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2.  are studii superioare universitare;
 3.  are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și deține        grad didactic;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta         de 65 ani;
 5. cunoaște limba română;
 6.  nu are antecedente penale.

    Candidații vor depune personal sau printr-un reprezentant  (la Secția Resurse umane a instituției sau prin e-mail la adresa:hincesti.sp@gmail.com) până la data de 21.08.2018 ora 17.00 , dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu  actele conform  Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului (ord. ME nr. 673 din 09.07.2015):

 1. cererea de participare la concurs a cărei model este specificată în Anexa nr.1 a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului (ord. ME nr. 673 din 09.07.2015)
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/ actelor de studii;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum Vitae de model Europass;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

   Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante.

Informații suplimentare cu privire la Regulamentul concursului pot fi accesate în ord. ME nr. 673 din 09.07.2015 disponibil online pe lex.justice.md  sau   la telefonul : (0269)2-21-40; 2-21-67 .