Menu

Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere, 
trebuie să prezentați următoarele acte:

1. Actul de studii în original

2. Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E), eliberat în anul admiterii de circumscripția medicală respectivă, care confirmă că persoana vizată corespunde exigențelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat

3. Certificat de naștere/buletinul de identitate (în original și copie)

4. 6 fotografii color (3×4 cm)

5. Documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore

6. Certificat despre componența familiei, eliberat de organele abilitate