Menu

Brutar

Absolvenții programului Brutar dețin cunoștințe, priceperi și abilități ce le permit să efectueze lucrări precum pregătirea materiilor prime pentru fabricare (făină, drojdii fermentative, sare, apă, alte ingrediente în funcţie de reţetele de fabricare); pregătirea suportului fermentativ (plămădeala); frământarea sau malaxarea ingredientelor; modelarea produselor de panificaţie; supravegherea etapei de dospire - dezvoltare a drojdiilor la necesitatea fabricării pâinii și a produselor de panificație; coacerea; ambalarea produselor finite. Competențele generale ale elevilor la programul Brutar sunt:

  • Integrarea progreselor tehnologice și tendințelor de dezvoltare din domeniul industriei de panificație în activitatea profesională;
  • Organizarea eficientă a activității profesionale;
  • Analizarea/utilizarea informației din documentația tehnică;
  • Aplicarea tehnologiilor relevante în scopul protejării sănătății proprii, mediului;
  • Aplicarea/respectarea normelor de igienă;
  • Asigurarea calității;
  • Respectarea cadrului legal de referință: a reglementărilor tehnice la nivel național în domeniul panificației și pastelor făinoase, regulamentul intern al întreprinderii) în procesul de realizare a atribuțiilor profesionale;
  • Gestionarea eficientă a situațiilor de risc.