Menu

Cusătoreasă

Competențele profesionale ale elevilor la programul Cusătoreasă (industria confecțiilor) sunt:

 • Organizarea locului de muncă; 
 • Întreținerea utilajului tehnologic;
 • Utilizarea instrumentelor și ustensilelor în dependență de operațiile efectuate;
 • Pregătirea inițială a materiei prime;
 • Utilizarea șabloanelor în procesul de muncă;
 • Executarea lucrărilor manuale;
 • Executarea lucrărilor mecanice;
 • Executarea lucrărilor tratamentului umidotermic;
 • Verificarea calității operațiilor efectuate;
 • Remedierea defectelor depistate în procesul tehnologic la confecționare;
 • Citirea reprezentărilor grafice a elementelor tehnologice de prelucrare; 
 • Citirea schiței de model al produselor vestimentare; 
 • Stabilirea succesiunii tehnologice de prelucrare a produselor vestimentare;
 • Confecționarea produselor vestimentare;
 • Garnisirea produselor vestimentare; 
 • Repararea produselor vestimentare; 
 • Efectuarea operațiilor de finisare a produselor vestimentare; 
 • Verificarea calității produselor finite.