Menu

Placator cu plăci

Competenţele profesionale generale pentru meseria Placator cu plăci sunt următoarele: 

  • Perfecţionarea şi optimizarea metodelor şi procedeelor utilizate în procesul de construcţie;
  • Interpretarea documentaţiei tehnice în vederea respectării normativelor la executarea lucrărilor din procesul de construcţie;
  • Gestionarea eficientă a resurselor materiale, umane şi de timp;
  • Întreţinerea instrumentelor, dispozitivelor şi utilajelor în stare optimă de funcţionare;
  • Respectarea cadrului legislativ şi normativ de referinţă în procesul de realizare a atribuţiilor ocupaţionale;
  • Gestionarea eficientă a situaţiilor de risc şi urgenţă; 
  • Respectarea cerinţelor, principiilor şi valorilor profesionale pentru crearea unui mediu de lucru adecvat;
  • Aplicarea normelor de protecţie a mediului în activitatea profesională;
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.