Menu

Tencuitor

Absolvenții programului „Tencuitor” dețin cunoștințe, priceperi și abilități ce le permit să efectueze lucrări de tencuieli și zugrăveli cu scop protector, izolator și decorativ pe suprafețele orizontale și verticale ale construcțiilor. Competențele generale ale elevilor la programul “Tencuitor” sunt:

  • deprinderi practice  de organizare  a locului de lucru;
  • cunoașterea și utilizarea corectă a instrumentelor, utilajului și materialelor;
  • aplicarea măsurilor  de  securitate, prevenind  accidentele la  locul  de muncă;
  • cunoașterea noțiunilor  de  bază a  tehnicilor  de aplicare a  tencuielelor  și dozarea materialelor  pentru pregătirea  mortarului;
  • integrarea progreselor tehnologice şi tendinţelor de dezvoltare din domeniul construcţii în activitatea profesională;
  • asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii proceselor şi procedeelor de finisare;
  • întreținerea instrumentelor, dispozitivelor și  utilajelor  în stare  optimă  de funcționare;
  • comunicarea la locul de muncă cu colegii, superiorii şi alte persoane de referinţă, în limbaj profesional specific domeniului.
  • respectarea cadrului legislativ și normative de referință în procesul  de realizare a atribuțiilor  ocupaționale.